AVC

znamená Automatizáciu, Výrobu a Consulting

O spoločnosti AVC-SK

AVC-SK, s.r.o. je slovenská poradenská spoločnosť založená v roku 2015 v Čadci. AVC-SK s.r.o. je zaoberajúca sa  v oblastiach – Automatizácia, Výroba a Consulting.

AVC-SK s.r.o. je „spoločnosť systémov na kľúč“, ktorý poskytuje všetky aspekty automatizácie a riadenia informácií. Naším poslaním je pomôcť našim klientom dosiahnuť konkurenčnú výhodu na ich príslušných trhoch prostredníctvom integrácie riadiacich a informačných systémov v reálnom čase. Integrita je naša spodná línia. Naša klientská základňa sa skladá z malých aj veľkých výrobcov aj výrobcov priemyselných zariadení. Je veľmi dôležité vybrať skúseného poskytovateľa riešení a náš tím úspešne dokončil početné automatizačné projekty v rámci krajín EÚ a SNŠ.

AVC-SK s.r.o. poskytuje:

Spoločnosť AVC-SK s.r.o. vytvorila pôsobivý tím skúsených inžinierov prakticky vo všetkých odvetviach. Pokračujúce vzdelávanie, školenia a certifikácie udržiavajú náš tím v súčasnosti v oblasti automatizácie a integrácie s najnovšími technológiami, produktmi a aplikáciami. Zameriavame sa na modulárne systémy, ktoré spĺňajú potreby podnikov z hľadiska spoľahlivosti a flexibility a vytvoria prirodzenú cestu na neustále zlepšovanie v rámci systémov a medzi nimi.

Služby

Dizajn
Dokumentácia
Implementácia
Konštrukcia ovládacieho panelu
Vývoj vlastného softvéru
Autocad
Konzultácie
Konfigurácia
Programovanie
Výcvik
Siete (LANS)
Riešenie problémov
Údržba a podpora

Skúsenosti s aplikáciami

Výrobné systémy
Systémy odpadového hospodárstva
Osvetlenie
Automatízácia kancelárie
Návrh a vývoj databáz
Webové informačné systémy
Telemetria
Vlastné aplikácie

Ovládanie a automatizácia

Riadenie zásob
Ovládanie pohybu
Kontrola hladiny a prietoku
História údajov
Podnikové procesy
Podpora všeobecne
Vzdialená poloha
Kontrola kvality
Kontrola procesov
Sekvenovanie procesov
Štatistická kontrola procesu
Skúsenosti s hardvérom a softvérom

Výroba

Kiosky a Digital Signage technologie
Blockchain a Crypto-ťaženie
Voda a odpadová voda
Recepcia

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a konzultujte s nami o svojom potenciálnom projekte. Spoločnosť AVC-Sk s.r.o.
si udržiava veľmi vysokú úroveň dôvery, po obdržaní vášho dotazu dostanete dokument NDA – dokument o mlčanlivost , do momentu až kým sa môžeme prihlásiť k skutočnému obchodnému prípadu.

AVC-SK s.r.o.

IČO: 48213829

Palárikova 76

022 01 Čadca, Slovenská Republika

Copyright © 2018 AVC-SK, s.r.o.

All rights Reserved.